Wie ben jij in deze tijd?

In deze tijd van drukte, computers, social media, snelheid en alles maar meer en meer. Hoe jou je je staande? Snap je het allemaal? Begrijp je jezelf? Wees niet bang dat ik je ga begeleiden door te vertellen hoe je het moet doen. We willen allemaal onze zaken op orde hebben en weten wat we doen, toch? Mijn begeleiding bestaat uit diverse elementen die gekenmerkt worden door: Wat heb je nodig? Welke ingang (uitleg bijvoorbeeld over hoe je brein werkt) gaat het snelste 'open'? Er wordt uitleg gegeven aan je ouders als dat nodig is. Er worden beelden en woorden gezocht die passen bij jouw gevoel. Hoe sneller jij een click hebt met mij en vooral ook weer met jezelf, des te sneller gaan we samen resultaat boeken waarbij "zelf doen" voorop staat. Ik begeleid je door bewustwording naar dat gebied in jou, die je in staat stelt om je leven weer zelf op te pakken. Het plezier te voelen en met humor naar je eigen functioneren en handelen te kijken. Leren doe je met vallen en opstaan vanuit een veilige ruimte in jezelf. Dat is ons vertrekpunt om te komen tot het halen van jouw doel of doelen.


Verwondering, ontdekken en groeien

 

Leren gaat niet vanzelf. Dit vraagt om meer dan regels en letters. Onderzoek gericht op het lerend brein heeft uitgewezen dat slechts 10% van je brein werkelijk vanuit het denken leert. De basis die het leren werkelijk mogelijk maakt bestaat voor 90% uit lagen die horen bij lichaamsbesef, lichaamsbewustzijn, beweging en jezelf prettig voelen. Leren met hoofd, hart en buik

Bottom-up:

Hoe beter je vanuit je basis jezelf mag zijn hoe meer interesse er zal zijn in alles om je heen. Er ontstaat een wil om te leren.

Bottom-down:

Leren kan alleen plaatsvinden als er interesse is om iets te leren, als er ruimte is om iets te leren en als er een veilige basis in jezelf is.

Binnenkant:

Hoe beter je gewaar bent van je eigen lichaam des te beter kun je je motoriek verfijnen. Hoe beter de motoriek verfijnd is des te meer je energie overhoudt om te kunnen inzetten op (leren) lezen en schrijven.

Buitenkant:

Hoe lekkerder je in je vel zit, des te makkelijker maak je contact met de wereld om je heen. Het aangename sociale contact met de buitenwereld laat je groeien in wie jij mag zijn.


Begeleiden vanuit het verandermodel

 

Zelf doen!

Ieder mens heeft de behoefte om zelf iemand te zijn en om 'zelf' zijn leven te leven. De jeugd die bij mij aanklopt heeft veelal te maken met een prachtig brein die we ook wel kennen als een 'autistisch brein.' En dat is geweldig, vind ik. Deze jeugd wil zo graag 'normaal' zijn en hebben een weerstand tegen woorden waarmee ze zijn gelabeld. Mijn missie is het om deze jeugd bewust te maken van hun eigen kracht. Ik leg ze uit hoe hun brein werkt en hoe het in hun voordeel kan werken. Ik leg ze uit hoe ze de verbinding met de wereld om hen heen beter kunnen begrijpen. We gaan samen op zoek naar hun wens, doel, verlangen. Vervolgens gaan we kijken waar ze staan op dit moment. Ik laat ze zelf inzien wat ze al in huis hebben en waar ze nog in mogen ontwikkelen. Tijdens iedere ontmoeting 'sluit ik aan' op de belevingswereld van de persoon die tegenover me zit en praat ik vanuit het voorkeurssysteem van deze persoon om daarmee zo goed mogelijk gehoord te worden. Vanuit de Sensorische informatie verwerking wordt er uitleg gegeven over de werking van de zintuigen. Wat gebeurd er met je als je in "te" gebieden uit komt: te overprikkelt of te onder prikkelt. En wat kun je zelf doen om weer in het rustige midden uit te komen.

Vanuit dat rustige midden kun je makkelijker de alledaagse taken uitvoeren, gaat de verzorging van jezelf beter. Kun je activiteiten beter overzien en weet je beter je grenzen te herkennen en aan te geven.

Ben je klaar met struggelen?

Wil je 'mooi leven' leven?

Welkom!


Vergoeding

Een vergoeding voor begeleiding vindt plaats vanuit PGB.

Opmerking hierbij:

Zeer regelmatig start de jeugd met enkele (1-4) behandelingen fysiotherapie of fysio-plus om vervolgens het begeleidingstraject in te gaan.

Heel veel jeugd die bij mij komt heeft al veel begeleiding inclusief meerdere begeleiders gehad. De drempel met 'weer een begeleider' wordt zo getackeld doordat we het lichaam in eerste instantie als startpunt gebruiken. Het blijft dan veel meer 'gewoon' wat ze veiligheid en vertrouwen geeft. Vervolgens is de overgang naar een begeleidingstraject vele male eenvoudiger te maken en de jeugd kiest er dan bewust zelf voor. Dat is een grote pré voor verandering door intrinsieke motivatie.