Welzijn door bewustzijn

Alle informatie over schoolprogramma's vind je bij www.methode-ikjijwij.com. Naast de eigen methode is het ook mogelijk om als co-teacher vanuit kunstonderwijs bewustzijnlessen te geven. Daarvoor krijg je meer info op deze pagina.

Co- teacher zijn

Bewustwording, stevige basis, jezelf zijn.

Creatie en bewustzijn mogen hand in hand samengaan in zinvol cultuuronderwijs binnen de klas. De hulpvraag van de leerkracht stel ik eerst scherp. Ik zal proberen om de leerkracht ervan bewust te maken dat het proces belangrijker is om te groeen dan een eindproduct. Een co- teacher zijn betekent voor mij dat ik samen met de leerkracht de leerlingen probeer uit te dagen om zelfbewust te worden van hun proces en resultaat. Zij zijn de eigenaar van dat wat ze geloven, bedenken en creeëren. Afwisselend geven de leerkracht en ik de lessen waarbij we per les evalueren en meteen ook de volgende les goed doorspreken. Wat we aan willen moedigen is: in vrijheid te spreken, te onderzoeken, zelf te ontdekken en verwonder te zijn over hun eigen kunnen. Met behulp van creatieve vormen gaan we bewustzijn openen.

 

Wat me gelukkig maakt als coach binnen cultuureducatie:

Als de leerlingen me met grote ogen aankijken, vol verbazing en ontzettend bereid om aan de slag te gaan dan glimlach ik. Als ze dan vol lef aan de slag gaan in vrijheid in een 'leeg veld' met weinig beperkingen maar vol kansen op ontdekkingen dan straal ik. Wanneer de leerkracht vol bewondering naar de leerlingen kijkt en nog meer onder de indruk is van zijn. eigen, prachtige bijdrage in dit proces van groei, dan ben ik intens gelukkig.

 

Binnen scholen kom ik vragen tegen als:

* Ik wil de leerlingen laten ontdekken wat samenwerken doet.

* wat kan mijn positieve ondersteuning in woorden zijn die de leerlingen bewust maken?

*Hoe kan bewustzijn binnen de kernconcepten geïntegreerd worden?

*kunnen we de ouders ook in dit procesgericht groeiproces betrekken?

*Hoe verleid ik leerlingen om uit hun fantasie te putten?

*Hoe kan ik dit zelf voortzetten na de co-teaching lessen?

 

De 6 grondbeginselen waar ik mijn lessen op stoel zijn:

Zelfbewustzijn - Dit ben ik

Geaard zijn - Dit is mijn plaats

Uniek zijn - Dit voel ik

Zelfvertrouwen hebben - Dit wil ik

Sociaal zijn - Ik hoor bij anderen

Respect voor je (voor) ouders - De volwassene en ik


Leerkracht Peet gaf heel mooi weer: "Het is bijzonder om jou aan het werk te zien en om het dan 'na te doen' terwijl ik er mijn eigen draa aan geef. Heel waardevol om op deze manier samen te werken. De kinderen zijn ontzettend gegroeid.